Nieuws

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over Energiepark A59. Hieronder staan de meest recente nieuwitems.

Omgevingsvergunning windpark ingediend door Eneco

16 december 2020

Op 15 december heeft Eneco de omgevingsvergunning voor het windpark, als onderdeel van het Energiepark A59, ingediend.

Raadsinformatiebijeenkomst 5 januari over afwijking van bestemmingsplan voor zonnepark langs A59 

16 december 2020

Voor het afgeven van de omgevingsvergunning voor de aanleg van het zonnepark door Shell is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig. Dit om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan.

College stemt in met concept VVGB voor deel zonneweide Energiepark A59

9 december 2020

Op dinsdag 8 december heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen een concept verklaring van geen bedenkingen (VVGB) te verlenen voor het zonnepark van Shell langs de A59. 

Omgevingsvergunning zonnepark ingediend door Shell

20 oktober 2020

Op 1 oktober 2020 heeft Shell de omgevingsvergunning voor het zonnepark, als onderdeel van het Energiepark A59, ingediend. De aanvraag van Shell is in behandeling genomen door de gemeente Oosterhout.

Terugblik Panoramapaviljoen A59 op zaterdag 12 september

21 september 2020

Eneco en Shell organiseerden op zaterdag 12 september een veldexcursie voor omwonenden en betrokkenen op het geplande Energiepark A59. Ruim honderd geïnteresseerden maakten van de gelegenheid gebruik om deel te nemen met daarbij ook een bezoek aan het panoramapaviljoen. Eneco en Shell waren aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden.

Akkoord op principeverzoeken

11 september 2020

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout heeft akkoord gegeven op de principeverzoeken van Shell en Eneco voor de bouw van een zonnepark en windmolens langs de A59.

Bezoek het panoramapaviljoen op 12 september

24 augustus 2020

Eneco en Shell organiseren op zaterdag 12 september een bijeenkomst in het veld voor omwonenden. Wij nodigen u hierbij uit voor een bezoek aan ons panoramapaviljoen.

Locatie voor energiepark A59: waarom langs de A59 in de Oranjepolder?

21 juli 2020

De locatiekeuze voor het plaatsen van windmolens in het uiterste puntje van de Oranjepolder tegen de A59 aan komt voort uit het windbod van de Regio West-Brabant aan de provincie.

College laat derde windmolen Energiepark A59 vervallen

9 juli 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op woensdag 8 juli 2020 besloten om de 3e windmolen die gepland was als onderdeel van het Energiepark A59 te laten vervallen. Dit als reactie op de mening van de bewoners van de wijk Dommelbergen,  die 15 hectare extra zonneweide een beter plan vinden.

Veldexcursie energiepark A59 druk bezocht

6 juli 2020

Op zaterdag 27 juni 2020 organiseerde de gemeente een veldexcursie in de Oranjepolder, dicht bij de plaats waar het energiepark langs de A59 is gepland in 2023.

Definitief inspraakverslag

17 juni 2020

De inspraakreacties die tijdens de gemeentelijke inspraakprocedure voor het Energiepark A59 (bestaand uit Zonnepark A59 en Windpark A59) zijn ingediend, zijn gebundeld in één document.

Veldexcursie Energiepark A59

17 juni 2020

De gemeente Oosterhout stelt omwonenden en geïnteresseerden in de gelegenheid om persoonlijk de locatie voor het Energiepark A59 in de Oranjepolder te bezoeken. Daarbij kunt u in gesprek met wethouder Marcel Willemsen en ambtenaren over de plannen en het gepubliceerde inspraakverslag.

Landschapsarchitect Klaas Jan Wardenaar over energiepark A59

8 april 2020

Aan de A59 staat een nieuw energiepark gepland met drie windturbines en een zonnepark. Shell, verantwoordelijk voor het ontwerp van het zonnepark, heeft Landschapsarchitect en ecoloog Klaas Jan Wardenaar gevraagd om een landschapsontwerp te maken voor het zonnepark als onderdeel van het energiepark. In een video presenteert hij zijn voorstel.

Verlenging inspraaktermijn principeverzoeken zonne- en windpark A59

8 april 2020

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de inspraaktermijn op het initiatief ‘Zonnepark A59’(zaaknummer: 206337) en het initiatief ‘Windpark A59 (zaaknummer: 206183) met twee weken te verlengen.

Virtueel energiecafé geslaagd

8 april 2020

De gemeente Oosterhout, Shell en Eneco kijken met een goed gevoel terug op het virtuele energiecafé over het beoogde Energiepark aan de A59. Op die plek zijn drie hoge windmolens en enige hectaren aan zonnepanelen voorzien.

Virtueel Energiecafé Oosterhout

Virtueel energiecafé op 2 april voor omgevingsdialoog EnergieparkA59

24 maart 2020

De gemeente organiseert samen met Shell en Eneco een virtueel energiecafé op donderdagavond 2 april aanstaande om 20.00 uur. Het virtuele energiecafé komt in de plaats van het energiecafé van 12 maart in basisschool de Duizendpoot dat werd afgelast vanwege de Coronasituatie.  

Schone energie voor ruim 30.000 huishoudens in 2023

26 februari 2020

Het college in Oosterhout heeft ingestemd met het verzoek van Shell en Eneco voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor een energiepark langs de A59 in de Oranjepolder.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout, Eneco en Shell.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring