Nieuws

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over Energiepark A59. Hieronder staan de meest recente nieuwitems.

Indieners zienswijzen windmolens krijgen brief

3 augustus 2021

Alle 37 indieners van zienswijzen krijgen een brief over het op pauze zetten van de ontwerp omgevingsprocedure van de windmolens. In de brief staat uitgelegd wat er met de afhandeling van hun zienswijze gebeurt.

Vergunningprocedure windmolens A59 tijdelijk gepauzeerd

15 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli 2021 besloten de ruimtelijke procedure voor de bouw van twee windmolens langs de A59 tijdelijk te pauzeren. Dit in ieder geval voor drie maanden. Aanleiding daartoe is onder andere de uitspraak van de Raad van State van 3 juli 2021 over milieunormen voor windparken. 

Gemeente onderzoekt overname zonnepark A59 in eigen beheer 

4 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft op woensdag besloten de raad voor te leggen om te starten met de optie om het zonnepark langs de A59 in eigen beheer te ontwikkelen. Dit levert meer mogelijkheden op voor lokaal eigenaarschap en participatie. 

Zienswijze windpark kan pro forma 

10 mei 2021

Iedereen die een zienswijze wil indienen over de plannen van het windpark in de Oranjepolder (als onderdeel van het Energiepark A59) kan dat ook pro forma doen. Het is noodzakelijk om een zienswijze te dienen, binnen de termijn die daarvoor staat, dus voor 26 mei 2021.

Heeft u het vragenuur van 29 april gemist? Kijk het hier terug.

29 april 2021

Kijk het vragenuur over het windpark A59 terug. Bekijk video.

Virtueel Energiecafé Oosterhout

Opnieuw aanmelden en link naar online vragenuur windpark

28 april 2021

Op 29 april om 19.30 uur organiseert de gemeente Oosterhout een online vragenuur over de ontwerp aanvraag omgevingsvergunning voor bouw van twee windmolens als onderdeel van het Energiepark A59. Belangstellenden konden zich hiervoor aanmelden via de website energieparkA59.nl. Door een technische storing zijn de aanmeldformulieren van voor donderdag 23 april niet binnengekomen bij de gemeente.

Aanvullende visualisaties windpark Eneco

22 april 2021

Eneco vindt het belangrijk de omgeving zo goed mogelijk te informeren over het toekomstige beeld van de windturbines. Daarom zijn er, na diverse signalen uit de omgeving en na contact met vertegenwoordigers van de wijkraad Raamsdonkveer en belangengroep Oranjepolder, vier aanvullende fotopunten geselecteerd. U kunt hier alle fotopunten als interactieve 360 graden foto’s terugvinden. In deze weergave kunt u rondkijken en in- en uitzoomen.

College legt ontwerp vergunning voor windpark A59 ter inzage

14 april 2021

Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met de concept verklaring van geen bedenkingen om voor 25 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop op 12 april 2021 besloten een ontwerp omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van twee windmolens als onderdeel van het Energiepark A59. 

Gemeenteraad Oosterhout besluit positief over ontwerp vvgb voor windpark langs A59

1 april 2021

Op 31 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Oosterhout een positief besluit genomen over  de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de windmolens van Eneco langs de A59 als onderdeel van het Energiepark A59.

Concept vvgb windpark 30 maart op raadsagenda 

12 maart 2021

Op 2 maart stond de behandeling van de concept verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het windpark van Eneco als onderdeel van het Energiepark A59 op de agenda van de gemeenteraad. Deze behandeling is uitgesteld om de gevolgen van het besluit van Shell in beeld te brengen. Inmiddels is dit gebeurd en er is geen effect van dit besluit op de vergunningprocedure voor het windpark. De gemeenteraad bespreekt de ontwerp vvgb voor het windpark van Eneco nu op 30 maart 2021.  

Antwoorden op vragen GBV over bosje Oranjepolder

8 maart 2021

De gemeente heeft voor de raadsvergadering van 2 maart antwoord gegeven op vragen van de fractie GBV over het kappen van het bosje in de Oranjepolder.

Shell stopt deelname aan ontwikkeling Energiepark A59

3 maart 2021

Shell heeft de afgelopen jaren de mogelijkheden verkend voor de bouw van een zonnepark in Oosterhout als onderdeel van het Energiepark A59. Hiervoor heeft Shell begin 2020 de procedure voor de omgevingsvergunning gevolgd en is vervolgens een omgevingsdialoog met de belanghebbenden in Oosterhout gestart. In dit proces heeft Shell nu besloten te stoppen met haar deelname aan de ontwikkeling van het zonnepark.

Ontwerp vvgb windmolens Eneco op agenda raad: stukken en visualisaties

8 februari 2021

Op 10 februari is er een informatiesessie voor de gemeenteraad over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de windmolens van Eneco langs de A59. Op 2 maart 2021 neem de raad een besluit over de vvgb.

Gemeenteraad akkoord op ontwerp vvgb Shell, wel vragen en amendement

8 februari 2021

Op 26 januari 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) en de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van het zonnepark langs de A59. De gemeenteraad heeft diverse vragen gesteld en een amendement aangenomen tijdens de vergadering om nogmaals te kijken naar sociale participatie.

College stemt in met tijdelijke afwijking van bestemmingsplan voor windpark Eneco als onderdeel van Energiepark A59 

29 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vastgesteld voor het windpark van Eneco met 2 windmolens als onderdeel van het Energiepark A59. 

Omgevingsvergunning windpark ingediend door Eneco

16 december 2020

Op 15 december heeft Eneco de omgevingsvergunning voor het windpark, als onderdeel van het Energiepark A59, ingediend.

Raadsinformatiebijeenkomst 5 januari over afwijking van bestemmingsplan voor zonnepark langs A59 

16 december 2020

Voor het afgeven van de omgevingsvergunning voor de aanleg van het zonnepark door Shell is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig. Dit om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan.

College stemt in met concept VVGB voor deel zonneweide Energiepark A59

9 december 2020

Op dinsdag 8 december heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen een concept verklaring van geen bedenkingen (VVGB) te verlenen voor het zonnepark van Shell langs de A59. 

Omgevingsvergunning zonnepark ingediend door Shell

20 oktober 2020

Op 1 oktober 2020 heeft Shell de omgevingsvergunning voor het zonnepark, als onderdeel van het Energiepark A59, ingediend. De aanvraag van Shell is in behandeling genomen door de gemeente Oosterhout.

Terugblik Panoramapaviljoen A59 op zaterdag 12 september

21 september 2020

Eneco en Shell organiseerden op zaterdag 12 september een veldexcursie voor omwonenden en betrokkenen op het geplande Energiepark A59. Ruim honderd geïnteresseerden maakten van de gelegenheid gebruik om deel te nemen met daarbij ook een bezoek aan het panoramapaviljoen. Eneco en Shell waren aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden.

Nieuwsoverzicht

Akkoord op principeverzoeken

11 september 2020

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout heeft akkoord gegeven op de principeverzoeken van Shell en Eneco voor de bouw van een zonnepark en windmolens langs de A59.

Bezoek het panoramapaviljoen op 12 september

24 augustus 2020

Eneco en Shell organiseren op zaterdag 12 september een bijeenkomst in het veld voor omwonenden. Wij nodigen u hierbij uit voor een bezoek aan ons panoramapaviljoen.

Locatie voor energiepark A59: waarom langs de A59 in de Oranjepolder?

21 juli 2020

De locatiekeuze voor het plaatsen van windmolens in het uiterste puntje van de Oranjepolder tegen de A59 aan komt voort uit het windbod van de Regio West-Brabant aan de provincie.

College laat derde windmolen Energiepark A59 vervallen

9 juli 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op woensdag 8 juli 2020 besloten om de 3e windmolen die gepland was als onderdeel van het Energiepark A59 te laten vervallen. Dit als reactie op de mening van de bewoners van de wijk Dommelbergen,  die 15 hectare extra zonneweide een beter plan vinden.

Veldexcursie energiepark A59 druk bezocht

6 juli 2020

Op zaterdag 27 juni 2020 organiseerde de gemeente een veldexcursie in de Oranjepolder, dicht bij de plaats waar het energiepark langs de A59 is gepland in 2023.

Definitief inspraakverslag

17 juni 2020

De inspraakreacties die tijdens de gemeentelijke inspraakprocedure voor het Energiepark A59 (bestaand uit Zonnepark A59 en Windpark A59) zijn ingediend, zijn gebundeld in één document.

Veldexcursie Energiepark A59

17 juni 2020

De gemeente Oosterhout stelt omwonenden en geïnteresseerden in de gelegenheid om persoonlijk de locatie voor het Energiepark A59 in de Oranjepolder te bezoeken. Daarbij kunt u in gesprek met wethouder Marcel Willemsen en ambtenaren over de plannen en het gepubliceerde inspraakverslag.

Landschapsarchitect Klaas Jan Wardenaar over energiepark A59

8 april 2020

Aan de A59 staat een nieuw energiepark gepland met drie windturbines en een zonnepark. Shell, verantwoordelijk voor het ontwerp van het zonnepark, heeft Landschapsarchitect en ecoloog Klaas Jan Wardenaar gevraagd om een landschapsontwerp te maken voor het zonnepark als onderdeel van het energiepark. In een video presenteert hij zijn voorstel.

Verlenging inspraaktermijn principeverzoeken zonne- en windpark A59

8 april 2020

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de inspraaktermijn op het initiatief ‘Zonnepark A59’(zaaknummer: 206337) en het initiatief ‘Windpark A59 (zaaknummer: 206183) met twee weken te verlengen.

Virtueel energiecafé geslaagd

8 april 2020

De gemeente Oosterhout, Shell en Eneco kijken met een goed gevoel terug op het virtuele energiecafé over het beoogde Energiepark aan de A59. Op die plek zijn drie hoge windmolens en enige hectaren aan zonnepanelen voorzien.

Virtueel Energiecafé Oosterhout

Virtueel energiecafé op 2 april voor omgevingsdialoog EnergieparkA59

24 maart 2020

De gemeente organiseert samen met Shell en Eneco een virtueel energiecafé op donderdagavond 2 april aanstaande om 20.00 uur. Het virtuele energiecafé komt in de plaats van het energiecafé van 12 maart in basisschool de Duizendpoot dat werd afgelast vanwege de Coronasituatie.  

Schone energie voor ruim 30.000 huishoudens in 2023

26 februari 2020

Het college in Oosterhout heeft ingestemd met het verzoek van Shell en Eneco voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor een energiepark langs de A59 in de Oranjepolder.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring