Nieuws

Verlenging inspraaktermijn principeverzoeken zonne- en windpark A59

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de inspraaktermijn op het initiatief ‘Zonnepark A59’(zaaknummer: 206337) en het initiatief ‘Windpark A59 (zaaknummer: 206183) met twee weken te verlengen.

De twee initiatieven liggen tot en met woensdag 22 april 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de gemeentelijke website www.oosterhout.nl

Inspraakreacties
U kunt tot en met woensdag 22 april 2020 een inspraakreactie op de initiatieven naar voren brengen. Een schriftelijke inspraakreactie stuurt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “inspraakreactie initiatief windpark A59’ en/of ‘inspraakreactie initiatief zonnepark A59’. Geef in uw inspraakreactie duidelijk aan op welk initiatief uw inspraakreactie betrekking heeft.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken, u kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

Informatie
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring