Omgevingsdialoog

Omgevingsdialoog

Een omgevingsdialoog is een gelegenheid om belanghebbenden te betrekken bij de planvorming. Met het voordeel dat de initiatiefnemer al vroeg in het ontwikkeltraject kennismaakt met alle mogelijke gezichtspunten.

Hiervoor hebben we onder andere het virtueel energiecafé georganiseerd.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring