Over Energiepark A59

Het project

Met het Energiepark A59 zet de gemeente Oosterhout in op een gezamenlijk energiepark voor windmolens en zonneparken op een locatie langs de A59. Dat doen we samen met Eneco en Shell. En natuurlijk waar mogelijk met inspraak en in samenwerking met de inwoners van Oosterhout.

De gemeente Oosterhout is verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen. Eneco en Shell maken afspraken met de eigenaren van de grond. Met bewoners, ondernemers en verenigingen gaan ze in gesprek om ze te betrekken bij de plannen voor het indienen van een omgevingsvergunning.

LOCATIE

In Energiepark A59 komen het windpark en het zonnepark samen in een klein deel van de Oranjepolder, tegen de snelweg A59 aan. Op de achterliggende situatieschets is de geplande locatie met kleur aangegeven.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout, Eneco en Shell.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.







Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring