Over Energiepark A59

Over het zonnepark

Het zonnepark draagt bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. Het is hard nodig om onze klimaatdoelstellingen te halen en onze inwoners en bedrijven te voorzien van duurzame energie in de toekomst. Het ontwerp met groenzones wordt landschappelijk goed ingepast en heeft positieve effecten op de biodiversiteit in de Oranjepolder. Een werkgroep met geïnteresseerde (natuur)organisaties en omwonenden werkt mee aan de invulling van de groenzones.

LOCATIE

In Energiepark A59 komen het windpark en het zonnepark samen in een klein deel van de Oranjepolder, tegen de snelweg A59 aan. Op de achterliggende situatieschets is de geplande locatie met kleur aangegeven.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring