Over Energiepark A59

Over het windpark

Enoco gaat het windpark ontwikkelen. De missie van Eneco is ‘Duurzame energie van iedereen’. Energie die in de eigen omgeving wordt opgewekt, gebruikt, verkocht of gedeeld met anderen. Een energievoorziening die bijdraagt aan het duurzaam omgaan met en het leven binnen de grenzen van onze planeet. Hernieuwbare energie van de zon, wind, water en biomassa is hiervoor essentieel.

Eneco verkent de mogelijkheden voor windenergie in Oosterhout; windmolens als onderdeel van het Energiepark A59, met een opwekcapaciteit van circa 10 megawatt (MW), genoeg om ongeveer 10.000 huishoudens jaarlijks van energie te voorzien. 

Wij willen een bijdrage leveren aan de energietransitie en realiseren ons ook dat dit impact heeft. Daarom willen we de transitie vormgeven samen met de stakeholders in de omgeving waar die plaatsvindt. Zo maken we inzichtelijk wat de impact van windmolens kan zijn op de omgeving in de Oranjepolder en zorgen we ervoor dat er geen tot minimale hinder wordt veroorzaakt. We kijken graag of we kunnen samenwerken met partijen uit Oosterhout voor het uitvoeren van  werkzaamheden om de lokale economie te stimuleren en mee te laten profiteren van de komst van het zonnepark en windpark tijdens de ontwikkel-, bouw- en beheerfase.

Kijk ook op de website van Eneco

LOCATIE

In Energiepark A59 komen het windpark en het zonnepark samen in een klein deel van de Oranjepolder, tegen de snelweg A59 aan. Op de achterliggende situatieschets is de geplande locatie met kleur aangegeven.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring