Nieuws

Indieners zienswijzen windmolens krijgen brief

Alle 37 indieners van zienswijzen krijgen een brief over het op pauze zetten van de ontwerp omgevingsprocedure van de windmolens. In de brief staat uitgelegd wat er met de afhandeling van hun zienswijze gebeurt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli 2021 besloten 3 maanden (extra) tijd te nemen voor de ruimtelijke procedure voor de bouw van twee windmolens langs de A59. Tot die tijd wordt er dus geen besluit genomen over de vergunningaanvraag van Eneco en dus ook niet over de ingediende zienswijzen.
 
Aanleiding voor dit collegebesluit is onder andere de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 over de normen voor windmolens. Ook speelt het aantal van 350 vragen, opmerkingen en zorgen die zijn ingediend en de aanvullende onderzoeken over laagfrequent geluid, gezondheid en participatie, hierin mee. Het college wil zorgvuldig de tijd nemen om alles te onderzoeken.
 
De gemeente verwacht dat het college in september of oktober 2021 spreekt over de uitkomsten van de onderzoeken, de reacties op de zienswijzen en mogelijke landelijke aanwijzingen die volgen op de uitspraak van de Raad van State.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring