Nieuws

Gemeenteraad geeft opnieuw verklaring van geen bedenkingen af voor zonnepark langs A59

De gemeenteraad heeft op 23 mei 2023 opnieuw een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven, voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het zonnepark A59. Burgemeester en wethouders nemen nog deze week een nieuw besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning. De rechter eiste eerder een herstelbesluit van de gemeente met een betere onderbouwing van de locatiekeuze. Dit herstelbesluit moest de gemeente voor 1 juni 2023 nemen.

Oordeel rechtbank
De rechtbank Zeeland – West-Brabant vernietigde in april de vergunning die de gemeente eerder had verleend voor het Zonnepark A59. Dit naar aanleiding van een beroep van Milieuvereniging Oosterhout. Volgens de rechter was het besluit over de vergunning niet rechtmatig omdat de locatiekeuze niet goed was onderbouwd.

Afwegingskader voor de locatie
Na de uitspraak van de rechter heeft de gemeente Oosterhout een nieuw ruimtelijk afwegingskader zonneparken buitengebied Oosterhout laten opstellen en de locatie langs de A59 op basis daarvan beoordeeld. De gemeenteraad heeft 23 mei 2023 ingestemd met het ruimtelijk afwegingskader voor zonneparken en de beoordeling van de locatie.  

Herstelbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders nemen nog deze week een besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning. De rechter eiste eerder een herstelbesluit van de gemeente met een betere onderbouwing van de locatiekeuze. Nu de raad heeft ingestemd met het ruimtelijk afwegingskader en de beoordeling van de locatie kan het college het herstelbesluit voor 1 juni 2023 nemen en naar de Raad van State sturen.

Verdere procedure
Zodra het college van B&W het herstelbesluit over de omgevingsvergunning heeft genomen, legt de gemeente de verleende omgevingsvergunning voor het Zonnepark A59 ter inzage. Tegen deze nieuwe omgevingsvergunning kan beroep aangetekend worden bij de bestuursrechtbank van de Raad van State.

Energieneutraal
De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een forse bijdrage leveren aan de energietransitie. Het Zonnepark A59 als onderdeel van het energiepark langs de A59 draagt bij aan de duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring