Nieuws

Raad laat juridisch advies windmolens toetsen

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 20 december 2022 een motie aangenomen over het juridisch advies voor de windmolens. 

De raad geeft in de motie aan dat zij het juridische advies dat het college heeft ingewonnen, door een tweede partij willen laten toetsen. Deze toetsing moet plaatsvinden voordat zij een standpunt innemen over de verklaring van geen bedenkingen voor de windmolens.

Daarbij wordt in elk geval getoetst of het echt niet mogelijk is om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren, met een sluitende argumentatie. De gemeenteraad laat deze second opinion onder eigen verantwoordelijkheid uitvoeren. De raad betrekt de uitkomsten van de toetsing bij de uiteindelijke besluitvorming over het verlenen van de verklaring van geen bedenkingen.

Lees hier de motie

 

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring