Nieuws

Gemeenteraad akkoord op ontwerp vvgb Shell, wel vragen en amendement

Op 26 januari 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) en de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van het zonnepark langs de A59. De gemeenteraad heeft diverse vragen gesteld en een amendement aangenomen tijdens de vergadering om nogmaals te kijken naar sociale participatie.

De gemeente heeft de vraag uit het amendement voorgelegd aan Shell, daarom ligt het plan nu nog niet ter inzage voor inspraak.

Voor het afgeven van de omgevingsvergunning voor de aanleg van het zonnepark door Shell is een vvgb nodig. Dit om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Na de inspraakperiode vergadert de gemeenteraad nogmaals over een definitieve vvgb.

De gestelde vragen en antwoorden plus het amendement vindt u in het gele kader.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring