Nieuws

College laat derde windmolen Energiepark A59 vervallen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op woensdag 8 juli 2020 besloten om de 3e windmolen die gepland was als onderdeel van het Energiepark A59 te laten vervallen. Dit als reactie op de mening van de bewoners van de wijk Dommelbergen,  die 15 hectare extra zonneweide een beter plan vinden.

In maart en april konden inwoners en belanghebbende partijen een reactie geven op het principeverzoek van Eneco en Shell voor de bouw van het energiepark met windmolens en een zonneweide. De zorgen en bezwaren richten zich vooral op het initiatief van Eneco voor het plaatsen van 3 windmolens. Tijdens de veldexcursie op zaterdag 27 juni uitten de meeste bezoekers vooral bezwaren tegen de 3e windmolen die het dichtst bij de huizen in Dommelbergen zou komen, op 880 meter afstand.

Draagvlak
Wethouder Marcel Willemsen hecht veel waarde aan draagvlak voor de plannen; “We moeten samen met inwoners en bedrijven op weg naar een duurzame toekomst van Oosterhout. Ik heb daarom goed geluisterd naar de inwoners en laten onderzoeken of we de plannen bij konden stellen. De windmolen meer naar achteren verplaatsen bleek niet mogelijk, daarom hebben we nu besloten de 3e windmolen te schrappen. Om toch de ambities en doelstellingen uit de Routekaart 2019-2022 te halen zal een nieuw plan voor een zonneweide van 15 hectare worden uitgewerkt, inclusief groenstroken voor meer biodiversiteit. Want voor goed ingepaste zonneweides is meer draagvlak onder de bewoners.”

Regionale afspraken
De gemeente heeft afspraken met het regionale samenwerkingsverband van West-Brabantse gemeenten om met wind en zon 192 Megawatt duurzame energie op te wekken voor 2030. Om een windmolen met een capaciteit van 5 Megawatt te vervangen door zonnepanelen zijn er ongeveer 35.000 nodig, oftewel een oppervlakte van 15 hectare zonnepark extra. Het is nog wel de vraag of de provincie Noord-Brabant gaat instemmen met de wijziging van het laten vervallen van de 3e windmolen met ter compensatie 15 hectare extra zonnepark.

Vol energie samenwerken aan de energietransitie
Het Energiepark A59 past binnen de ambities en de routekaart van de gemeente Oosterhout voor de energietransitie. De gemeente Oosterhout wil haar verantwoordelijkheid nemen om samen met inwoners en ondernemers te zorgen voor een toekomstbestendig Oosterhout.

Duurzame stroom
Tot 2022 ligt de focus op het verlagen van energieverbruik en het opwekken van duurzame energie. Vooral met wind en zon, omdat dit met de huidige stand van techniek het meeste oplevert. De gemeente zet ook in op zon op daken van huizen en bedrijven, maar dit alleen is niet genoeg. Het Energiepark A59 kan alle inwoners van de gemeente van Oosterhout van duurzame stroom voorzien.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring