Nieuws

Voortgang vergunningaanvragen Energiepark A59

College stemt in met concept VVGB voor deel zonneweide Energiepark A59

Op dinsdag 8 december heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen een concept verklaring van geen bedenkingen (VVGB) te verlenen voor het zonnepark van Shell langs de A59. 

Wethouder Marcel Willemsen: “Het energiepark A59 draagt bij aan de Ambitie duurzaamheid en Routekaart voor de energietransitie voor de leefbaarheid en duurzame toekomst van Oosterhout. Voor het opwekken van duurzame energie zet de gemeente Oosterhout binnen de Regionale Energie Strategie – na zonnepanelen op daken -  in op windmolens en een aantal hectares zonneweide langs de A59. Met dit besluit hebben we weer een stapje op weg naar een energieneutraal Oosterhout gezet.” 

Vergunningaanvraag zonnepark
Shell heeft in oktober haar aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend. De aanvraag van Shell is in november door de gemeente beoordeeld. Op verzoek van de gemeente is vooral het landschappelijke inpassingsplan verder uitgewerkt en toegelicht.

Afwijking van het bestemmingsplan voor vergunning 
Voor het afgeven van de vergunning is ook een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Tijdelijk omdat het gaat om een periode van 25 jaar. Daarna komt de grond weer beschikbaar voor de oorspronkelijke functie, voornamelijk landbouw. De gemeenteraad kan de vvgb afwijzen als er geen sprake is van goede ruimtelijke ordening. 

Conceptverklaring van geen bedenkingen eind januari in raad
Op 26 januari 2021 wordt de concept vvgb over de bestemmingsplanafwijking van het zonnepark voorgelegd aan de gemeenteraad. (Dus niet zoals eerder gemeld op 15 december 2020.)

Inspreken in periode februari - maart 2021
Nadat de raad heeft ingestemd met de concept VVGB voor het zonnepark en het college de ontwerpbeschikking heeft goedgekeurd, zal de vergunning ter inzage worden gelegd (februari-maart 2021).

Definitieve verklaring van geen bedenkingen en besluit
Na verwerking van de inspraakreacties zal de raad nogmaals gevraagd worden of zij akkoord gaat met de VVGB (mei of juni 2021). Pas daarna komt er een definitief besluit over de vergunning voor het zonnepark door het college. 

Vergunningaanvraag windmolens
Eneco zal waarschijnlijk half december de vergunningaanvraag voor de 2 windmolens indienen. Zij hadden meer tijd nodig om hun plan aan te passen omdat 1 van de drie windmolens is geschrapt om tegemoet te komen aan de zorgen van de bewoners uit Dommelbergen. Het besluitvormingsproces over de aanvraag van Eneco volgt dus ook later, afhankelijk van het moment van indienen van de vergunningaanvraag en de kwaliteit van de onderbouwing.

Communicatie over de inspraak
De gemeente informeert inwoners en belangenverenigingen over de mogelijkheden voor inspraak op de vergunningsaanvragen. Uitgebreide informatie via verschillende kanalen volgt zodra er duidelijkheid is over het moment van terinzagelegging van de initiatieven voor het zonnepark van Shell en de windmolens van Eneco.

Meer informatie
Meld u aan voor de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen over het Energiepark A59.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring