Nieuws

College neemt herstelbesluit voor omgevingsvergunning Zonnepark A59

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 mei 2023 een herstelbesluit genomen voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het Zonnepark A59. De rechter eiste eerder een herstelbesluit van de gemeente met een betere onderbouwing van de locatiekeuze. Dit herstelbesluit moest de gemeente voor 1 juni 2023 nemen. De gemeenteraad stemde op 23 mei in met het ruimtelijk afwegingskader, de beoordeling van de locatie en verleende opnieuw een verklaring van geen bedenkingen. Het college heeft het herstelbesluit inmiddels naar de Raad van State verstuurd. 

Oordeel rechtbank
De rechtbank Zeeland – West-Brabant vernietigde in april de vergunning die de gemeente eerder had verleend voor het Zonnepark A59. Dit naar aanleiding van een beroep van Milieuvereniging Oosterhout. Volgens de rechter was het besluit over de vergunning niet rechtmatig omdat de locatiekeuze niet goed was onderbouwd. Hiertegen heeft de gemeente al eerder hoger beroep aangetekend.

Omgevingsvergunning ter inzage
De gemeente legt de verleende omgevingsvergunning voor het Zonnepark A59 vanaf 1 juni 2023 voor zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. De stukken zijn dan ook te vinden op deze website, op www.oosterhout.nl en op www.officielebekendmakingen.nl. Tegen deze nieuwe omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State.

Energieneutraal
De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een forse bijdrage leveren aan de energietransitie. Het Zonnepark A59 als onderdeel van het energiepark langs de A59 draagt bij aan de duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring