Nieuws

Omgevingsvergunning zonnepark ingediend door Shell

Op 1 oktober 2020 heeft Shell de omgevingsvergunning voor het zonnepark, als onderdeel van het Energiepark A59, ingediend. De aanvraag van Shell is in behandeling genomen door de gemeente Oosterhout.

Naar verwachting wordt in de raadsvergadering van 26 januari 2021 het ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, door de gemeenteraad behandeld.

De terinzagelegging van het ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning vinden in januari 2021 plaats. De omgeving kan dan zienswijzen op de vergunningaanvraag indienen bij de gemeente Oosterhout.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring