Nieuws

Raadsinformatiebijeenkomst 5 januari over afwijking van bestemmingsplan voor zonnepark langs A59 

Voor het afgeven van de omgevingsvergunning voor de aanleg van het zonnepark door Shell is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig. Dit om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan.

De ontwerp vvgb voor het zonnepark van Shell wordt op 26 januari behandeld door de gemeenteraad van Oosterhout. Ter voorbereiding hiervan wordt op 5 januari 2021 vanaf 19.30 uur een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd. Na een korte toelichting vanuit de gemeente kunnen raadsleden hun vragen stellen over de ontwerp vvgb en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing voor het zonnepark.

Sessie volgen
De raadsinformatiesessie zal digitaal zijn. Geïnteresseerden kunnen deze sessie volgen (of terugkijken) via de website van de gemeenteraad: https://raad.oosterhout.nl/

Vergunningsproces
Voor actuele informatie over inspraak en het vergunningsproces voor het energieparkA59 zie nieuwsbericht : Voortgang vergunningaanvragen.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring