Nieuws

College legt zienswijzennota voor aan gemeenteraad voor definitief besluit over bouw zonnepark A59

Eneco heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een zonnepark van 37 hectare langs de A59. De vergunningaanvraag lag vanaf 16 februari tot 30 maart 2022 ter inzage. In totaal zijn er 40 zienswijzen ingediend bij de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft de zienswijzen beantwoord en twee vergunningsvoorwaarden aangepast. Het college legt de zienswijzennota en de definitieve verklaring van geen bedenkingen voor aan de gemeenteraad. Naar verwachting neemt de gemeenteraad eind juni een besluit over het zonnepark langs de A59.

Onderwerpen van de zienswijzen
In de ingediende zienswijzen kwam een aantal onderwerpen vaker terug, zoals de wens van behoud van natuur en recreatie in de Oranjepolder, de voorkeur voor andere alternatieven voor duurzame energie zoals zon op daken, het meervoudig benutten van de ruimte en het voldoen aan de aanvullende wensen van de gemeenteraad over participatie.

Zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het plan
Het college heeft de zienswijzen beoordeeld en van reactie voorzien. De zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het projectplan of de vergunningaanvraag. Wel worden naar aanleiding van de zienswijzen de vergunningsvoorwaarden op twee punten verduidelijkt en aangevuld.

Zienswijzennota en definitieve vvgb voorgelegd aan raad
De zienswijzennota en het voorstel voor de definitieve verklaring van geen bedenkingen (vvgb) worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit 21 juni of voor de bouw van het zonnepark tijdelijk mag worden afgeweken van het bestemmingsplan. 

Belangenafweging door gemeenteraad
Het is aan de gemeenteraad om een zorgvuldige belangenafweging te maken tussen wat is ingebracht in de zienswijzen, de aanvraag met onderbouwing van Eneco en het eigen beleid van de gemeente. Op 1 juni zal nog een informatiesessie voor de gemeenteraad worden gehouden. 

Energieneutraal
De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een start maken met de energietransitie. Het Energiepark langs de A59 draagt bij aan de duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring