Nieuws

Raadsbehandeling ‘Verklaring van geen bedenkingen Windpark A59’ op 21 maart 2023 

Het college van B en W heeft de gemeenteraad van Oosterhout eind 2022 een raadsvoorstel ter behandeling aangeboden met als onderwerp ‘Verklaring van geen bedenkingen Windpark A59’. De gemeenteraad heeft de behandeling van dit voorstel uitgesteld om een aantal aspecten van het voorstel te laten toetsen door een advocatenkantoor. 

Uitgevoerde second opinion geeft geen nieuw perspectief op besluitvorming windturbines A59 
Deze second opinion dient ter ondersteuning van de oordeelsvorming en besluitvorming door de gemeenteraad. Het rapport is nu opgeleverd. Samengevat bevestigt het rapport een eerder juridisch advies van een ander advocatenkantoor op basis waarvan het college van B en W het raadsvoorstel voor een definitieve verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad heeft gestuurd. 

De raadsbehandeling zal plaatsvinden op dinsdag 21 maart a.s. om 19.30 uur, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de rechtbankuitspraak inzake het zonnepark. Op dinsdag 14 maart om 19.30 uur kunnen inwoners van Oosterhout gebruik maken van hun spreekrecht t.a.v. de onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering van 21 maart staan, inclusief de ‘Verklaring van geen bedenkingen Windpark A59’. 

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring