Nieuws

Vergunningsprocedure windmolens langs A59 hervat

De gemeente Oosterhout gaat de vergunningsprocedure voor de windmolens langs de A59 hervatten. In mei is er duidelijkheid gekomen vanuit de rijksoverheid dat voor twee windmolens de bestaande normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid van toepassing blijven. Daarmee is er geen reden om de vergunningsprocedure langer uit te stellen.

De procedure voor de komst van de windmolens werd juli vorig jaar gepauzeerd door onduidelijkheid over de toe te passen normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid. Na de verkiezingen wilde de nieuwe coalitie duidelijkheid geven aan bewoners over de windmolens en sprak zij het voornemen uit de vergunning niet te verlenen. Afgelopen mei is er duidelijkheid gekomen vanuit de rijksoverheid dat voor twee windmolens de bestaande normen blijven gelden.

Dit maakt dat het voornemen in het bestuursakkoord om de vergunning te weigeren niet uitvoerbaar is. Het project voldoet aan alle ruimtelijke normen en daarmee moet de gemeente de vergunningsprocedure voortzetten.

Extra financiële middelen
De gemeente en Eneco begrijpen dat dit voor sommigen belanghebbenden een onverwachte en teleurstellende boodschap is. We zijn daarom in goed overleg overeengekomen dat Eneco de financiële middelen voor de omgeving verdubbelt.

Wethouder Guus Beenhakker licht toe: “We kunnen nooit alle zorgen wegnemen, ook al voldoen de twee molens aan strenge ruimtelijke normen. En ik begrijp dat voor sommigen zorgen blijven en dat zij het niet eens zullen zijn met het besluit om de vergunningprocedure te hervatten. Maar we kunnen wel proberen iets terug te geven aan de omgeving. Er is eerder door de gemeenteraad gevraagd om de opbrengst van de windmolens te delen. Daarom zijn we in goed overleg overeengekomen dat Eneco de financiële middelen voor de omgeving verdubbelt. Met een hogere bijdrage aan het duurzaamheidsfonds door Eneco kunnen we meer doen voor de omgeving. Bijvoorbeeld met een bijdrage aan verduurzaming van gebouwen of woningen in Dommelbergen. Maar hoe we dat precies gaan doen, dat gaan we nog verder uitwerken.”

Vervolg procedure
Het college heeft op 13 december 2022 de concept zienswijzennota vastgesteld. De zienswijzen geven geen aanleiding om de vergunningaanvraag af te wijzen. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om de concept zienswijzennota vast te stellen en de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven om af te wijken van het bestemmingsplan. De gemeenteraad vergadert hierover op 31 januari 2023. Als de raad de verklaring afgeeft zal het college van burgemeester en wethouders de herroepelijke vergunning kunnen verlenen. Hiertegen kunnen belanghebbenden nog beroep instellen bij de Raad van State.

Meer informatie over de vergunningsprocedure

Energieneutraal
De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een start maken met de energietransitie. Het Energiepark langs de A59 draagt bij aan de duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring