Nieuws

Wethouder Marcel Willemsen: “Ik vertrouw er op dat het Energiepark A59 er gaat komen”

Shell stopt deelname aan ontwikkeling energiepark A59

Shell heeft de afgelopen jaren de mogelijkheden verkend voor de bouw van een zonnepark in Oosterhout als onderdeel van het Energiepark A59. Hiervoor heeft Shell begin 2020 de procedure voor de omgevingsvergunning gevolgd en is vervolgens een omgevingsdialoog met de belanghebbenden in Oosterhout gestart. In dit proces heeft Shell nu besloten te stoppen met haar deelname aan de ontwikkeling van het zonnepark.

Bijdrage aan duurzaamheidsambities
Het beoogde zonnepark draagt bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. Het ontwerp met groenzones zou landschappelijk goed ingepast kunnen worden en positieve effecten kunnen hebben op de biodiversiteit in de Oranjepolder. Shell besprak dit met de gemeente en met betrokken organisaties en bewoners. Daarnaast werd ook een werkgroep biodiversiteit met bewoners en natuurorganisaties opgericht.

Niet economisch haalbaar voor Shell
Het project zoals Shell heeft voorgesteld is in het vergunningsproces een aantal keer aangepast en randvoorwaarden werden verder aanscherpt. Mede ook door een tussentijdse aanpassing van SDE-subsidieregeling is uiteindelijk gebleken dat het project voor Shell niet meer economisch haalbaar is. Shell heeft daarom besloten de ontwikkeling van het zonnepark niet verder voort te zetten. 

Wel constructieve samenwerking
Shell kijkt terug op een constructieve samenwerking met de gemeente, de bewoners en betrokken organisaties en hoopt in de toekomst met een ander project wel te kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkelingen in Oosterhout.

Ontwikkeling windpark door Eneco
Het proces voor de ontwikkeling van het windpark door Eneco gaat verder. Gezien het besluit van Shell, is de behandeling van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) op 2 maart jl. door de gemeenteraad uitgesteld tot de eerst volgende raadsvergadering eind maart.

Vertrouwen in komst Energiepark A59
Wethouder duurzaamheid Marcel Willemsen van de gemeente Oosterhout heeft vertrouwen in de komst van het Energiepark A59: “Wij vinden het erg jammer dat Shell zich nu terugtrekt. We hebben het zonnepark langs de A59 hard nodig om onze klimaatdoelstellingen te halen en onze inwoners en bedrijven te voorzien van duurzame energie in de toekomst. Maar wij gaan niet bij de pakken neer zitten. Wij sluiten niet uit dat een andere ontwikkelaar de rol van Shell overneemt. Wij gaan verder met Eneco in gesprek over het energiepark. Het project loopt hierdoor wel iets vertraging op, maar ik geloof nog steeds dat het Energiepark A59 inclusief het zonnepark er gaat komen.”

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring