Nieuws

Indienen kan tot 26 mei; toelichten kan tot 9 juni

Zienswijze windpark kan pro forma 

Iedereen die een zienswijze wil indienen over de plannen van het windpark in de Oranjepolder (als onderdeel van het Energiepark A59) kan dat ook pro forma doen. Het is noodzakelijk om een zienswijze te dienen, binnen de termijn die daarvoor staat, dus voor 26 mei 2021. 

Pro forma
Pro forma wil zeggen dat een bewoner of andere belanghebbende officieel aangeeft een zienswijze in te dienen, maar dat de inhoudelijke invulling daarvan nog volgt. Iedereen die zijn zienswijze binnen de termijn van zes weken heeft verstuurd, kan daarmee rekenen op meer tijd om die zienswijze inhoud te geven of te verbeteren. 

Toelichten
Belanghebbenden kunnen dit doen door in hun zienswijze aan te geven dat deze ‘pro forma’ is. De gemeente geeft de indiener dan de mogelijkheid om de pro forma zienswijze tegen de ontwerpbesluiten binnen twee weken na afloop van de zienswijzentermijn nader toe te lichten. Hiermee heeft de indiener twee weken extra om de zienswijze inhoudelijk te motiveren. 
De pro forma zienswijze moet dus binnen de termijn van zes weken ingediend worden. Deze termijn loopt tot en met 26 mei 2021. De aanvulling dient binnen twee weken na 26 mei dus voor 9 juni 2021 te worden ingediend.

Vragen en antwoorden
De extra tijd die belanghebbenden hierdoor krijgen houdt verband met de grote hoeveelheid vragen over het windpark A59 die op 29 april tijdens een webinar werden gesteld. Sommige vragen konden tijdens de webinar beantwoord worden, maar veel moest nader worden uitgezocht. De laatste vragen worden uiterlijk op 12 mei beantwoord. De vragen worden beantwoord op deze website. 

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring