Nieuws

Zonnepark A59 vergunningaanvraag 16 februari 2022 ter inzage

In december 2021 heeft Eneco de ontwikkeling van het zonnepark langs de A59 overgenomen van Shell. De vergunningaanvraag van Eneco voor het zonnepark komt 16 februari 2022 ter inzage. De ruimtelijke onderbouwing is door Eneco aangepast. Met een verhoogde bijdrage aan het duurzaamheidsfonds en streven naar meer mogelijkheden voor participatie door inwoners. Daarnaast wordt een Raad van Advies ingesteld waar de gemeente zitting in neemt. Hiermee voldoet de onderbouwing aan de wensen van de gemeenteraad.

Wethouder duurzaamheid Marcel Willemsen is enthousiast: “In Oosterhout hebben we de ambitie uitgesproken om in 2030 al voor de helft energieneutraal te zijn. Dit zonnepark draagt veel bij aan een duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en op woningen. Eneco heeft daarbij oog voor landschappelijke inpassing en de biodiversiteit van het gebied. De ruimtelijke onderbouwing is daarop aangepast. De groenzone aan de kant van Statendamweg is flink breder gemaakt en er komt een extra groenzone aan de kop van de Hillenweg. Ook wordt er nu een mogelijkheid uitgewerkt voor afname door inwoners van de door het zonnepark opgewekte groene stroom.”

Vergunningaanvraag zonnepark en verklaring van geen bedenkingen
Eneco gaat nu verder met het project vanuit de status waarop dit project zich in de vergunningprocedure bevond in april 2021. Shell diende in oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente voor een zonnepark van 37 hectare. De gemeenteraad gaf op 26 januari 2021 goedkeuring van de concept verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor 25 jaar.

Inzage in vergunningsaanvraag en ruimtelijke onderbouwing Eneco
De vergunningaanvraag en ruimtelijke onderbouwing voor het zonnepark A59 liggen vanaf 16 februari tot 30 maart 2022 ter inzage via de website www.oosterhout.nl en www.energieparkA59.nl of op afspraak op het gemeentehuis. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen in deze periode een schriftelijk per brief of mondeling op afspraak een zienswijze indienen bij de gemeente. Zienswijzen die op een andere manier worden ingediend, neemt de gemeente niet in behandeling.

Energieneutraal
De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een start maken met de energietransitie. Het Energiepark langs de A59 draagt bij aan de duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring