Nieuws

Antwoorden op vragen GBV over bosje Oranjepolder

De gemeente heeft voor de raadsvergadering van 2 maart antwoord gegeven op vragen van de fractie GBV over het kappen van het bosje in de Oranjepolder.

De grondeigenaar heeft op 12 februari werk uitgevoerd op zijn terrein. De gemeente heeft daar een melding over binnengekregen. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is gaan kijken en heeft een gesprek gevoerd met de eigenaar. De eigenaar zegt dat er sprake was van achterstallig snoeiwerk dat hij voor aanvang van het broedseizoen wilde uitvoeren.

De boa van de gemeente heeft melding gemaakt van de werkzaamheden bij de omgevingsdienst. Alleen de omgevingsdienst kan handhaven in deze situatie, de gemeente is geen bevoegd gezag.

Een groot deel van de taken in het buitengebied behoort tot het werkgebied van de omgevingsdienst. Voor provinciale taken is dat de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN). Als er sprake is van natuur geldt de Wet op Natuurbeheer en is het een taak van de provincie. Het kappen, rooien, snoeien, dunnen of knotten van bomen kan vallen onder de Wet Natuurbescherming en, afhankelijk van de soort, het aantal en de aard van werkzaamheden, kan een melding of vergunning verplicht zijn.  

De omgevingsdienst is 2 keer ter plaatse geweest met een deskundige en heeft geregistreerd wat er is gebeurd. Zij doen nu onderzoek of de eigenaar onrechtmatig heeft gehandeld.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring