Nieuws

Voortgang Energiepark A59 – aanvraag omgevingsvergunning windpark Eneco

Gemeenteraad Oosterhout besluit positief over ontwerp vvgb voor windpark langs A59

Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met de concept verklaring van geen bedenkingen om voor 25 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop op 12 april 2021 besloten een ontwerp omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van twee windmolens als onderdeel van het Energiepark A59. 

Ter inzage
Vanaf 15 april ligt de ontwerp omgevingsvergunning en de daarbij horende stukken zes weken ter inzage. Tot en met 26 mei 2021 kunnen belanghebbenden een zienswijze tegen het besluit indienen. 

Online vragenuur
Op donderdag 29 april organiseert de gemeente van 19.30 tot 20.30 een online vragenuur. Het online vragenuur gaat alleen over het windpark. Het is voor vragen over de aanvraag voor de vergunning, de terinzagelegging en de verdere procedure. Eneco is aanwezig om vragen te beantwoorden over hun aanvraag.

Aanmelden online vragenuur
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het online vragenuur via het aanmeldformulier; en alvast de belangrijkste vragen doorgeven via het aanmeldformulier. Vragen stellen tijdens de bijeenkomst kan natuurlijk ook. Na aanmelding wordt een link voor deelname toegestuurd. 

Meest gestelde vragen
Op de website staan al veel antwoorden op vragen over bijvoorbeeld geluid en slagschaduw onder Vraag en antwoord. Soortgelijke vragen zal de gemeente niet behandelen tijdens dit vragenuur, maar per mail beantwoorden.

Energieneutraal
De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een start maken met de energietransitie. Dit windpark draagt bij aan een continue duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring