Nieuws

Eneco neemt zonnepark over, pauzeknop windmolens blijft ingedrukt

Eneco gaat verder met het ontwikkelen van het zonnepark langs de A59. Het energiebedrijf ziet kansen om het zonnepark te ontwikkelen en heeft het project van Shell overgenomen. Met de ontwikkeling van Energiepark A59 kan gemeente Oosterhout een belangrijke stap zetten in de ambitie om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen.

Eerder bleek dat het project voor Shell niet economisch haalbaar was. Dit door de aangepaste randvoorwaarden in het vergunningenproces en subsidieregeling. Hierop is de gemeente Oosterhout in combinatie met de Brabantse Ontwikkelmaatschappij (BOM) in gesprek gegaan met Shell over het overnemen van hun vergunningaanvraag voor het zonnepark. Ook voor deze combinatie bleek de business case niet haalbaar. Eneco ziet wel mogelijkheden om het zonnepark te ontwikkelen als onderdeel van het Energiepark A59. Daarbij houdt ze ook rekening met aanvullende voorwaarden en wensen die de raad heeft gesteld, waaronder meer mogelijkheden voor participatie door de omgeving.

Wethouder Marcel Willemsen over de overname: ”Wij als gemeente (samen met de BOM) kregen het project financieel helaas niet rond. Eneco durft het risico om in het zonnepark te investeren toch aan. Dit vanuit hun doelstelling om Nederland al ver voor 2050 te helpen energieneutraal te worden. Naast zon op daken hebben we het Energiepark A59 hard nodig om de Oosterhoutse klimaatdoelstellingen te halen en te zorgen voor duurzame energie voor onze inwoners.“ 

Meer participatiemogelijkheden
De gemeenteraad had Shell een aantal aanvullende voorwaarden gesteld bij het afgeven van verklaring van geen bedenkingen, waaronder meer participatie. Eneco komt naast de mogelijkheid voor lokale afname van de door het Energiepark opgewekte stroom ook met een hogere bijdrage aan het gemeentelijk duurzaamheidsfonds en het opzetten van een raad van advies met deelname van gemeente en Eneco over dubbel ruimtegebruik en innovaties. Ook geeft Eneco aandacht aan de versterking van de landschappelijke inpassing van het park.

Vervolgproces
De ruimtelijke procedure wordt vervolgd met het ter inzage leggen van de vergunningaanvraag, zodat zienswijzen kunnen worden ingediend. Voor de ter inzage legging zal Eneco de vergunningaanvraag waar nodig nog aanvullen en wijzigen. Zo zullen bijvoorbeeld nog enkele elementen van de landschappelijke inpassing worden versterkt. De gemeente verwacht de vergunningaanvraag begin 2022 ter inzage te leggen.

Pauzeknop windmolens A59 blijft ingedrukt
Het college besloot op 13 juli 2021 de ruimtelijke procedure voor de bouw van de twee windmolens langs de A59 tijdelijk te pauzeren. Dit was voor in ieder geval drie maanden. Aanleiding was de uitspraak van de Raad van State over milieunormen voor windparken. Het nieuwe kabinet heeft in haar coalitieakkoord aangekondigd te gaan werken aan heldere afstandsnormen voor windmolens. Dit kan effect hebben op het project. Het college houdt de pauzeknop daarom voorlopig ingedrukt.  

Energieneutraal
De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een start maken met de energietransitie. Het Energiepark langs de A59 kan bijdragen aan een continue duurzame lokale stroomvoorziening, naast zonneparken, zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn. 

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring