Nieuws

Gemeente onderzoekt besluit rechtbank over vergunning zonnepark A59 na beroep milieuvereniging

Op 2 maart heeft de Rechtbank Zeeland West-Brabant na het beroep van Milieuvereniging Oosterhout de verleende vergunning voor het zonnepark A59 vernietigd. Volgens de rechter is het besluit niet rechtmatig omdat de locatiekeuze niet goed is onderbouwd. De gemeente heeft kennis genomen van de uitspraak en onderzoekt nu de gevolgen van deze uitspraak voor het zonnepark. Het is mogelijk om hoger beroep aan te tekenen tegen het besluit van de rechtbank.

Effect op procedure voor windmolens
De gemeente onderzoekt ook welke effecten de uitspraak van de rechtbank heeft op de procedure voor de windmolens. De vergunningprocedure voor de windmolens langs de A59 staat los van het zonnepark A59. Voor deze vergunning voor de 2 windmolens ligt een ander locatieonderzoek ten grondslag. Op de planning staat dat de gemeenteraad op 21 maart 2023 een definitief besluit neemt over de verklaring van geen bedenkingen voor de windmolens langs de A59.

Energieneutraal
De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een start maken met de energietransitie. Het Energiepark langs de A59 draagt bij aan de duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring