Nieuws

College verleent omgevingsvergunning voor windmolens langs A59

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2023 de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 2 windmolens in de Oranjepolder langs de A59. Ook hebben zij de anterieure overeenkomst met Eneco getekend waarin afspraken staan over onder andere afdracht aan het duurzaamheidsfonds.

Inhoud omgevingsvergunning
De gemeenteraad heeft op 4 april 2023 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het verlenen van deze omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is nu verleend door het college voor de bouw en het gebruik van twee windmolens voor een periode van 25 jaar.

Voorwaarden van de vergunning
In de verleende vergunning is opgenomen dat het gebied na 25 jaar teruggebracht wordt in de huidige staat. Ook is in de vergunning de norm voor slagschaduw aangescherpt van 6 uur naar 30 minuten per jaar. Eneco draagt dubbel zo veel af aan het duurzaamheidsfonds en het groenfonds. Bovendien wordt de topverlichting op de windmolens met de best beschikbare techniek aangebracht zodat er zo min mogelijk hinder is voor de omgeving. Daarnaast is er een aanvulling van de ruimtelijke onderbouwing op een aantal punten.

Eén vergunning voor alle onderdelen
Door het college is op 25 januari 2021 besloten om voor de ontwikkeling van Windpark A59 gebruik te maken van de coördinatieregeling. De vergunning en deel-toestemmingen van de gemeente worden tegelijk geregeld in één vergunning. Het gaat dan om het bouwen van de windmolens, het aanleggen van uitwegen en kappen van een aantal bomen om ruimte te maken voor de aanvoer van de onderdelen van de windmolens. Dit alles wordt tegelijk gepubliceerd en ter inzage gelegd.

Ter inzage legging en beroep
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 7 april 2023 voor 6 weken ter inzage en zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0826.OVWPA59-VA01 of www.oosterhout.nl
Tegen het verlenen van de herroepelijke vergunning door de gemeente kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State.

Energieneutraal
De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een start maken met de energietransitie. Het Energiepark langs de A59 draagt bij aan de duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring