Nieuws

Gemeenteraad Oosterhout besluit positief over ontwerp vvgb voor windpark langs A59

Op 31 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Oosterhout een positief besluit genomen over  de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de windmolens van Eneco langs de A59 als onderdeel van het Energiepark A59.  

Vragen, amendement en motie
De gemeenteraad heeft diverse vragen gesteld en een amendement en motie aangenomen tijdens de vergadering. Een amendement om nogmaals te kijken naar de opbrengsten van het windpark en sociale participatie. En een motie om onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar laag frequent geluid.

Verklaring van geen bedenkingen
Voor het afgeven van de vergunning is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Tijdelijk omdat het gaat om een periode van 25 jaar. Daarna komt de grond weer beschikbaar voor de oorspronkelijke functie, voornamelijk landbouw. Na de inspraakperiode vergadert de gemeenteraad nogmaals over een definitieve vvgb.

Vervolg
Nu de raad heeft ingestemd met de concept vvgb, besluit het college op 7 april over de ontwerpbeschikking. Als zij deze goedkeuren wordt de vergunning ter inzage gelegd (april -mei 2021). Na verwerking van de zienswijzen wordt de raad nogmaals gevraagd of zij akkoord gaat met de vvgb (juni of juli). Pas daarna komt er een definitief besluit over de vergunning door het college.

De gestelde raadsvragen met antwoorden en het amendement en de motie vindt u in het gele kader.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring