Nieuws

Opnieuw aanmelden en link naar online vragenuur windpark

Op 29 april om 19.30 uur organiseert de gemeente Oosterhout een online vragenuur over de ontwerp aanvraag omgevingsvergunning voor bouw van twee windmolens als onderdeel van het Energiepark A59. Belangstellenden konden zich hiervoor aanmelden via de website energieparkA59.nl. Door een technische storing zijn de aanmeldformulieren van voor donderdag 23 april niet binnengekomen bij de gemeente.

Opnieuw aanmelden
Daarom vraagt de gemeente vriendelijk aan iedereen die zich al had aangemeld voor 23 april dat opnieuw te doen. Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dat natuurlijk alsnog doen.

Excuses
De gemeente biedt iedereen die het aanmeldformulier al eerder had ingevuld haar excuses aan voor het ongemak. Mocht blijken dat meerdere mensen niet in staat zijn hun vragen te stellen, dan zal de gemeente een extra mogelijk gaan bieden vragen in te dienen.

Online vragenuur
Het vragenuur is voor vragen over de aanvraag voor de vergunning, de terinzagelegging en de verdere procedure. Eneco is aanwezig om vragen te beantwoorden over hun aanvraag.

Aanmelden online vragenuur
Geïnteresseerden kunnen zich opnieuw aanmelden voor het online vragenuur via het aanmeldformulier; en alvast de belangrijkste vragen doorgeven via het aanmeldformulier. Vragen stellen tijdens de bijeenkomst kan natuurlijk ook.

Link voor deelname
Via https://oosterhout.sqiffer.com/ kan iedereen deelnemen aan het online vragenuur windpark.

Meest gestelde vragen
Op de website staan al veel antwoorden op vragen over bijvoorbeeld geluid en slagschaduw onder Vraag en antwoord. Soortgelijke vragen zal de gemeente niet behandelen tijdens dit vragenuur, maar per mail beantwoorden.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring