Nieuws

Verklaring van geen bedenkingen voor herstelbesluit vergunning Zonnepark A59

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april 2023 besloten om opnieuw aan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) te vragen. Deze is nodig voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het Zonnepark A59. De gemeenteraad vergadert op 23 mei 2023 over de vvgb.

De rechtbank Zeeland – West-Brabant heeft de vergunning die de gemeente heeft verleend voor het Zonnepark A59 vernietigd. Dit naar aanleiding van een beroep van Milieuvereniging Oosterhout. Volgens de rechter was het besluit over de vergunning niet rechtmatig omdat de locatiekeuze niet goed was onderbouwd. De rechter heeft gevraagd om een herstelbesluit van het college met een betere onderbouwing van de locatiekeuze. Dit herstelbesluit over de vergunning moet de gemeente binnen drie maanden nemen van de rechtbank.

Betere onderbouwing
Na de uitspraak van de rechter heeft de gemeente Oosterhout een nieuw algemeen afwegingskader zonneparken buitengebied Oosterhout laten opstellen. Ook dit wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Op basis van het afwegingskader is een beoordeling gemaakt van de locaties Zonnepark Dorst en Zonnepark A59. Ook is er een verbeterd plan voor het zonnepark A59 gemaakt, dat rekening houdt met andere onderwerpen in de zienswijzen van de milieuvereniging zoals over ecologie. Het afwegingskader, de beoordeling van de locaties en het verbeterde plan ligt op 23 mei 2023 voor aan de gemeenteraad.

Herstelbesluit en vvgb
Voordat de gemeente een herstelbesluit kan nemen moet de gemeenteraad opnieuw een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven. Dit om tijdelijk - voor 25 jaar - af te wijken van het bestemmingsplan. In de raadsvergadering van 23 mei 2023 wordt de nieuwe vvgb behandeld.

Verdere procedure
Bij een positief besluit van de gemeenteraad kan de gemeente nog voor 1 juni een herstelbesluit nemen en een nieuwe omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van het zonnepark langs de A59. Tegen deze nieuwe omgevingsvergunning kan weer beroep aangetekend worden.

Energieneutraal
De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een forse bijdrage leveren aan de energietransitie. Het Zonnepark A59 als onderdeel van het energiepark langs de A59 draagt bij aan de duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring