Nieuws

Raadsbehandeling ‘Verklaring van geen bedenkingen Windpark A59’ uitgesteld 

Het college van B en W heeft de gemeenteraad van Oosterhout een raadsvoorstel ter behandeling aangeboden met als onderwerp ‘Verklaring van geen bedenkingen Windpark A59’. Normaal gesproken zou de gemeenteraad op 31 januari a.s. een besluit nemen over dit voorstel. 

Tijdens de raadsvergadering van 20 december jl. heeft de gemeenteraad uitgesproken een aantal aspecten van het voorstel nader te willen laten onderzoeken en toetsen. De gemeenteraad laat door een advocatenkantoor een second opinion uitvoeren ter ondersteuning van zijn oordeelsvorming en besluitvorming in dezen. Om deze reden wordt de raadsbehandeling van het raadsvoorstel ‘Verklaring van geen bedenkingen Windpark A59’ uitgesteld. Naar verwachting zal de raadsbehandeling niet eerder plaatsvinden dan in de raadsvergadering van 21 maart a.s.. 

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring