Vergunningsprocedure,
planning en inspraak

Historie - Definitief inspraakverslag

De inspraakreacties die tijdens de gemeentelijke inspraakprocedure voor het Energiepark A59 (bestaand uit Zonnepark A59 en Windpark A59) zijn ingediend, zijn gebundeld in één document. Voor een goede leesbaarheid zijn de inspraakreacties thematisch en op hoofdlijnen samengevat. Het is een uitgebreid document dat we met het oog op duurzaamheid uitsluitend digitaal aanbieden.

Direct contact

Maak dan gebruik van het contactformulier op de website.

Klik op onderstaande link om toegang te krijgen tot het document:
Beantwoording inspraakreacties Energiepark A59

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring