Vergunningsprocedure, planning en inspraak

Principeverzoek

Eneco en Shell hebben in januari 2020 beiden een principeverzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Shell voor het realiseren van een zonnepark en Eneco voor het realiseren van een windpark. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier eind februari 2020 mee ingestemd en de gemeenteraad geïnformeerd.

Inspraakprocedure principeverzoek
De principeverzoeken lagen van donderdag 27 februari tot en met 22 april 2020 ter inzage op het gemeentehuis en via de website van de gemeente. Shell en Eneco startten in deze periode met het voeren van de omgevingsdialoog. Dit deden ze onder andere door deel te nemen aan het energiecafé en gesprekken aan te gaan met inwoners en belanghebbende partijen op locatie.

Aanvraag omgevingsvergunning 
Na het afronden van de omgevingsdialoog, de inspraakprocedure en de behandeling en beantwoording van de inspraakreacties door het college, kunnen Shell en Eneco de omgevingsvergunning aanvragen.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring