Over Energiepark A59

Planning

* Behandeling Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB)
Iedere gemeente kent een bestemmingsplan waarin is vastgelegd voor welke functies locaties gebruikt (mogen) worden. De locatie van het Energiepark kent in het Bestemmingsplan voornamelijk een agrarische functie. Dat betekent dat daar dus normaal gesproken geen zonneweide of windpark geplaatst mogen worden. Dat kan alleen als het bestemmingsplan wordt gewijzigd (daarmee worden functies in een gebied definitief gewijzigd) of wanneer met een zogenaamde Verklaring van Geen Bedenkingen tijdelijk wordt afgeweken van het bestemmingsplan. De gemeenteraad moet besluiten tot deze VVGB. De zonneweide en het windpark zullen in principe tijdelijke constructies zijn op deze locatie en krijgen dus een vergunning voor 25 jaar. Daarna zullen de initiatiefnemers Shell en Eneco alle installaties en bouwwerken weer moeten verwijderen, zodat de gronden weer hun normale agrarische functie terugkrijgen.

LOCATIE

In Energiepark A59 komen het windpark en het zonnepark samen in een klein deel van de Oranjepolder, tegen de snelweg a59 aan. Op de achterliggende situatieschets is de geplande locatie met kleur aangegeven.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout, Eneco en Shell.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring