Vraag & antwoord

Zonne-energie

1. Waarom een zonnepark als onderdeel van het Energiepark A59?
De gemeente Oosterhout wil haar verantwoordelijkheid nemen en samen met inwoners en ondernemers in actie komen door te starten met de energietransitie voor de leefbaarheid en toekomst van Oosterhout. Voor het opwekken van duurzame energie zet de gemeente Oosterhout binnen de regionale energie strategie (RES) onder andere in op windmolens en een aantal hectares zonneweides langs de A59. Om energieneutraal te worden in Oosterhout is grootschalige opwek van schone energie noodzakelijk met zonneparken naast windmolens.

2. Hoeveel energie leveren de zonnepanelen van het Energiepark A59 op?
Het ontwerp voor het park gaat nu uit van een opgesteld vermogen van 48 megawattpiek en kan daarmee jaarlijks circa 15.500 huishoudens van energie voorzien.

3. Waar en hoe worden de zonnepanelen landschappelijk ingepast?
De bouw van een zonnepark in het meest noordelijke deel van de Oranjepolder, tussen de A59, de Statendamweg en de oude kreek het Kromgat. Het zonnepark kan op deze locatie goed worden ingepast en draagt bij aan biodiversiteit, waterberging en de bodemkwaliteit. Een eerste schetsontwerp gaat uit van de bestaande structuur van de Hillenweg, de verschillende waterwegen en de hoogteverschillen in het landschap.

Daarnaast zal het windpark worden ingepast en ontsloten binnen het zonnepark.

4. Draagt het zonnepark bij aan de biodiversiteit in het gebied?
Een zonnepark kan de biodiversiteit versterken. Er komen meer kansen voor flora en fauna zich te ontwikkelen dan op de huidige landbouwgrond. Er zijn goede kansen zijn voor de ontwikkeling van biodiversiteit bij zonneparken blijkt uit onderzoek van Naturalis in Moerdijk. Daarbij zijn drie aspecten van belang: ontwerp van zonneparken, zaaien van zaden van de juiste vegetatie (mixen) en passend beheer. Al deze aspecten kunnen bijdragen aan verrijking van de biodiversiteit.

Bij de opstelling, aanleg en het onderhoud van zonnepark Oosterhout, zal rekening gehouden worden met de resultaten uit het onderzoek van Naturalis in Moerdijk. Ook de kennis en ervaring met biodiversiteit in de Oranjepolder zal mee worden genomen. De bestaande groenstructuur langs het Kromme Gat zal worden versterkt. Ook kan met de bewoners en andere belanghebbenden worden besproken hoe de we de stroken kunnen inzaaien voor een goede aansluiting bij de flora in de Oranjepolder.

5. Moeten we wel zonneparken bouwen op landbouwgrond?
Zonneparken zijn tijdelijk, na 25 jaar krijgt de grond weer een agrarische bestemming. Provincies en gemeentes bepalen met eigen energiebeleid zelf hoe en waar de duurzame stroom wordt opgewekt. Een combinatie van wind en zon, zowel op daken als grondgebonden, is nodig als we in Nederland onze doelstellingen willen halen. Zonnepanelen kunnen op daken of in opstellingen op de grond worden geplaatst. Grond voor zonneparken moet ook beschikbaar zijn.

6. Kunnen we niet beter eerst de daken vol leggen met zonnepanelen?
Dit gebeurt ook al met de actie Zon op bedrijfsdaken en de duurzaamheidslening voor zonnepanelen op woningen. Maar alleen met zonnepanelen op bedrijfsdaken en woningen redden we het niet. Een combinatie van wind en zon, zowel op daken als op de grond met windmolens en zonneweides, is nodig als we in Nederland onze klimaatdoelstellingen willen halen.

7. Wat betekent het zonnepark voor de werkgelegenheid?
De gemeente hecht er waarde aan dat hun partner zo veel mogelijk lokale bedrijven, en waar mogelijk ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrekt bij de aanleg en beheer van het zonnepark. Dat zou kunnen met sociale werkvoorziening. Voorbeelden van werkzaamheden die hiervoor in aanmerking komen zijn de voorbereidende grondwerkzaamheden, beveiliging, huisvesting en catering voor de medewerkers tijdens de realisatiefase, vegetatiebeheer en onderhoudswerkzaamheden met een laag risico.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring