Vraag & antwoord

Duurzame energie

Waarom is het belang van duurzame energie zo groot?
De meeste energie die we in Nederland gebruiken, komt uit fossiele brandstoffen. Bij de verbranding komt CO2 vrij. Doordat er steeds meer CO2 in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur op aarde en dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor mens, dier en natuur. Nederland sluit zich aan bij het klimaatakkoord van Parijs om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Daarom is het belangrijk dat we minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Dat kan door minder energie te gebruiken en door over te stappen op bronnen die schone energie produceren. Dat zijn o.a. wind, zon, water en aardwarmte.
 
Wat zijn de duurzame doelstellingen van de Rijksoverheid?
De Rijksoverheid moet ervoor zorgen dat in 2023 16% van de Nederlandse energiebehoefte afkomstig is van duurzame/hernieuwbare bronnen. Dit komt voort uit Europese verplichtingen. Deze taakstelling is vertaald naar subdoelstellingen voor onder andere wind op land. Het (opgestelde) vermogen voor windenergie op land moet vergroot worden van 3.000 MW in 2015 naar 6.000 MW in 2020. Kijk voor meer informatie ook op de website van Rijksoverheid.

Wat wil de gemeente bereiken?
Vol energie gaat de gemeente samenwerken aan de duurzame toekomst van Oosterhout. De ambities hiervoor en de routekaart hoe de gemeente deze wil bereiken zijn op 22 oktober 2019 aangenomen door de gemeenteraad.

Tot 2030 ligt de focus op het verlagen van energieverbruik en het opwekken van duurzame energie. Vooral met wind en zon. De gemeente Oosterhout wil haar verantwoordelijkheid nemen om samen met inwoners en ondernemers te zorgen voor een toekomstbestendig Oosterhout.

Informatie over zelf energie besparen en opwekken, bijvoorbeeld met behulp van de duurzaamheidslening voor isolatie en zonnepanelen, maar ook het beleid met de ambitie en routekaart voor de energietransitie tot 2030 vindt u hier. De gemeente werkt hiervoor ook samen met andere gemeenten. Meer hierover vindt u op de subpagina Regionale energiestrategie (RES).

Wat kan je zelf doen?
Op duurzaamoosterhout.nl lees je verhalen van Oosterhouters die zelf ook al aan de slag zijn met het verlagen van het energieverbruik.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring