Over Energiepark A59

Windenergie

1. Waarom windenergie?
Nederland is een echt windland, het waait hier vaak en hard. Windenergie helpt in de strijd tegen klimaatverandering. Want bij het opwekken van windenergie worden geen fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide uitgestoten. Windenergie is schoon, raakt nooit op en is de goedkoopste vorm van duurzame energie.

2. Zijn er geen betere mogelijkheden dan windenergie  
Er zijn op dit moment veel nieuwe ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Of oplossingen op grote schaal toepasbaar zijn en een duurzame levensduur hebben is niet altijd duidelijk. Windenergie blijft daarom voorlopig heel belangrijk.

3. Hoe lang gaat een windmolen mee?  
Economisch wordt deze in 15 jaar afgeschreven, technisch gaat een windmolen zeker 20 jaar mee. Na die 15 of 20 jaar worden ze afgebroken. Dit kan meestal kostenneutraal, omdat veel onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer de molens de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt, wordt eerst bekeken of ze nog iets langer kunnen blijven staan.

4. Staan windmolens vaak stil, of lijkt dat maar zo?      
Windmolens draaien gemiddeld ongeveer 80% van de tijd. Ze staan stil tijdens een storing of onderhoud. Maar dat is maar 3% van de tijd en onderhoud wordt vooral gedaan als het windstil is. Verder staan ze soms stil omdat het niet waait of als het langere tijd heel hard waait, boven windkracht 9 tot 10.

5. Hoeveel energie levert het windmolenpark in Oosterhout?
Het totaal opgestelde vermogen van de windmolens is circa 15 megawatt (MW). Dat is voldoende om jaarlijks circa 15.000 huishoudens van energie te voorzien.

6. Hoe hoog worden de windmolens?
De windmolens die worden onderzocht hebben een maximale tiphoogte van circa 235 meter. De maximale rotordiameter is 170 meter.

7. Wat is het maximale geluid dat een windmolen kan maken?
Geluid van een windmolen wordt veroorzaakt door de draaiende rotorbladen (aerodynamisch geluid) en bewegende delen zoals de generator en tandwielkast (mechanisch geluid). Bij moderne turbines, zoals in Oosterhout, is dit laatste type geluid veel minder. Het geluid dat een windmolen produceert is (bij dezelfde windsnelheden) gelijk in de dag, avond en nacht. Er zijn dus geen echte piekgeluiden. Het geluid wordt waargenomen als een geluid met een zoevend karakter. Overdag is dit normaal gesproken niet hoorbaar, maar ’s nachts kan dit afhankelijk van het overige omgevingsgeluid wel waargenomen worden.
 
8. Wie ziet toe op de naleving van geluidsnormen?
In Nederland bedraagt de norm op de gevel maximaal 47 decibel Lden. Lden staat voor level day-evening-night en is dus een gemiddelde van de dag, avond en nacht over lange duur, hierbij krijgt het geluid in de avond en nacht een ‘boete’ van 5 of 10 dB. Voor ’s nachts geldt de norm op de gevel 41 decibel Lnight (gemiddelde geluidniveau over alle nachten in een jaar). Deze normen zijn tot stand gekomen op basis van een afweging tussen het te verwachten percentage hinder en de noodzaak om meer duurzame energie op te wekken.

9. Slagschaduwnorm, hoe zit dat precies?        
Slagschaduw draait met de zon mee en reikt bij zonsopgang en -ondergang in de winter het verst. In de wet staat dat op woningen per jaar maximaal 17 dagen slagschaduw op de gevel mag vallen. Met een maximaal van 20 minuten per dag. Als de hoogte en locatie van een windmolen bekend zijn, is de slagschaduw te berekenen. De molen wordt stilgezet als er een overschrijding dreigt te ontstaan.

10. Waarom hebben veel windmolens een knipperend rood licht?        
De zogeheten obstakelverlichting is verplicht op windmolens met een tiphoogte (dit is het hoogste punt van de draaiende wieken) hoger dan 150 meter. Het rode licht is om de luchtvaart te waarschuwen. Er zijn inmiddels ontwikkelingen rondom andere verlichting voor de windmolens. Zo is er bijvoorbeeld verlichting die de directe omgeving beperkte hinder oplevert, doordat er een soort schotel onder de lamp zit. Ook zijn er ontwikkelingen dat de lichtintensiteit kan worden aangepast aan het zicht van het moment; hoe groter het zicht, hoe zwakker het licht. Op deze manier kan hinder worden geminimaliseerd tot het hoogstnoodzakelijke. Eneco zet zich in om deze mogelijkheden te benutten.

11. Wat is de afstand die tot woningen wordt aangehouden?
Woningen liggen op meer dan circa 800 meter afstand tot de dichtstbijzijnde beoogde windturbinepositie.
 
12. Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?          
Veiligheid speelt een belangrijke rol bij de bouw en het beheer van een windmolen. Elke windmolen moet in Nederland gecertificeerd zijn. Deze certificering is een waarborg dat de constructie van de windmolen uitgebreid gecontroleerd is op veel risico’s. In verband met de veiligheid moet er ook voldoende afstand zijn tot bijvoorbeeld snelwegen, spoorwegen, hoogspanningsleidingen en ondergrondse (gas)transportleidingen.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring