Nieuws

Omgevingsvergunning windpark ingediend door Eneco

Op 15 december heeft Eneco de omgevingsvergunning voor het windpark, als onderdeel van het Energiepark A59, ingediend.

Eerder heeft u kunnen lezen dat Eneco iets meer tijd nodig had voor het indienen van de vergunningsaanvraag. Deze tijd was nodig om het oorspronkelijke plan van drie windmolens aan te passen naar twee windmolens. De meest zuidelijke windmolen is komen te vervallen om tegemoet te komen aan de zorgen van bewoners uit Dommelbergen.

De aanvraag is door de gemeente in behandeling genomen en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt dinsdag 2 maart door de gemeenteraad behandeld. 

Als de raad instemt met de conceptverklaring van geen bedenkingen en het college de ontwerpbeschikking heeft goedgekeurd, wordt de vergunning ongeveer half maart ter inzage voorgelegd. Eventuele zienswijzen kunnen vanaf dat moment ingediend worden bij de gemeente Oosterhout.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring