Nieuws

Gemeenteraad geeft definitieve verklaring van geen bedenkingen af voor bouw zonnepark A59

Op 21 juni 2022 heeft de gemeenteraad besloten een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Het is nu aan het college van burgemeester en wethouders om de definitieve omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van het zonnepark van 37 hectare langs de A59. Naar verwachting gaat het college dat binnen 5 weken doen.

Zienswijzennota
De vergunningaanvraag voor de bouw van projectontwikkelaar Eneco lag vanaf 16 februari tot 30 maart 2022 ter inzage. Er werden 40 zienswijzen ingediend die zijn beantwoord in een zienswijzennota. Het college van burgemeester en wethouders heeft de zienswijzennota en de definitieve verklaring van geen bedenkingen (vvgb) eind mei voorgelegd aan de gemeenteraad.

Zienswijzennota en definitieve vvgb voorgelegd aan raad
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 21 juni 2022 in meerderheid ingestemd met de zienswijzennota en het voorstel voor de definitieve vvgb. Hiermee mag er tijdelijk - voor 25 jaar - worden afgeweken van het bestemmingsplan voor de bouw van het zonnepark. 

Definitieve omgevingsvergunning
Het college kan nu over de aangevraagde omgevingsvergunning een besluit nemen. De ambtelijke organisatie bereidt dit besluit nu voor. Naar verwachting neemt het college binnen 5 weken een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning. 

Vervolgprocedure
Na een definitief besluit van het college en het bekendmaken van dit besluit start de beroepstermijn. Indieners van zienswijzen kunnen dan beroep aantekenen bij de Raad van State. De gemeente brengt de indieners van zienswijzen van het collegebesluit per brief op de hoogte, met uitleg over mogelijk beroep. 

Energieneutraal
De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een start maken met de energietransitie. Het Energiepark langs de A59 draagt bij aan de duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Link naar de vergadering

Zienswijzenotitie

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring