Nieuws

Gemeente onderzoekt overname zonnepark A59 in eigen beheer 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op woensdag besloten de raad voor te leggen om te starten met de optie om het zonnepark langs de A59 in eigen beheer te ontwikkelen. Dit levert meer mogelijkheden op voor lokaal eigenaarschap en participatie. Bovendien geeft Shell de gemeente nu het eerste recht om inzage te krijgen in hun dossier en met hen te onderhandelen. Een andere optie zou zijn om met een andere ontwikkelaar in zee te gaan. De raad vergadert 15 juni aanstaande over het voorstel. 

In eigen beheer samen met BOM
De gemeente wil met Shell het gesprek aangaan om te onderzoeken of overname in eigen beheer financieel haalbaar is. De gemeente onderzoekt dit in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings maatschappij (BOM). De BOM heeft kennis, ervaring en financieringsmogelijkheden via het Energiefonds Brabant. De ervaringen in gemeenten Dongen (zonnepark Tichelrijt) en Tilburg (windpark Spinderwind) in de samenwerking met BOM zijn positief.

Samenwerking met de BOM geeft meer kansen voor lokaal eigenaarschap
De gemeente en de BOM hebben geen commercieel belang en kunnen daardoor makkelijker tegemoet komen aan het verzoek van de raad voor een ruimere invulling van het lokaal eigenaarschap, innovaties, landschappelijke inpassing en deelname van inwoners. 

Akkoord op vvgb door gemeenteraad
Op 26 januari 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) en de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van het zonnepark langs de A59. De gemeenteraad heeft diverse vragen gesteld en een amendement aangenomen tijdens de vergadering om nogmaals te kijken naar sociale participatie, innovaties en dubbel ruimtegebruik van het gebied. Deze aangescherpte voorwaarde in combinatie met minder SDE++- subsidie van het Rijk voor zonne-energie, maakte dat het project voor Shell niet langer economisch rendabel was. 
 
Bijdrage aan duurzaamheidsambities
Het beoogde zonnepark draagt bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. Het ontwerp met groenzones zou landschappelijk goed ingepast kunnen worden en positieve effecten kunnen hebben op de biodiversiteit in de Oranjepolder. 
 
Wethouder duurzaamheid Marcel Willemsen van de gemeente Oosterhout is positief over de mogelijkheid voor eigen beheer. “We hebben het zonnepark langs de A59 hard nodig om onze klimaatdoelstellingen te halen en onze inwoners en bedrijven te voorzien van duurzame energie in de toekomst. Door zelf als ontwikkelaar op te treden kunnen we onze inwoners straks meer mogelijkheden bieden om mee te praten over de natuur op en rondom het zonnepark en om  financieel mee te profiteren van de opbrengsten. Bijvoorbeeld door goedkope afname van groene stroom, investeren in het park of financiering van verduurzaming van de woningen via een postcoderoosproject of een paneel op naam. Het loont daarom zeker de moeite om de optie van overname in eigen beheer door de gemeente en de BOM verder te onderzoeken.” 

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring