Vergunningsprocedure

Direct contact

Maak dan gebruik van het contactformulier op de website.

Nadat de omgevingsdialoog en inspraakprocedure is gevoerd en de inspraakreacties zijn behandeld en beantwoord door het college, kunnen Shell en Eneco de omgevingsvergunning aanvragen.

Principeverzoek
Eneco en Shell hebben een principeverzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Shell voor het realiseren van een zonnepark en Eneco voor het realiseren van een windpark. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier eind februari mee ingestemd en de gemeenteraad geïnformeerd.

Voorwaarden vergunning
Energiepark A59 kan er alleen komen als er tijdelijk (voor een periode van 25 jaar) wordt afgeweken van het vastgestelde grondgebruik in het bestemmingsplan. Om dit mogelijk te maken moeten de initiatiefnemers Shell (zonnepark) en Eneco (windpark) hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente Oosterhout bekijkt of de aanvraag aan de wettelijke regels voldoet, bijvoorbeeld voor natuur of archeologie. Daarna neemt de gemeente een besluit over het afgeven van de vergunning.

Inspraakprocedure principeverzoek
De principeverzoeken liggen van donderdag 27 februari tot en met 22 april 2020 ter inzage op het gemeentehuis en via de website van de gemeente.

Shell en Eneco starten in deze periode met het voeren van de omgevingsdialoog. Dit doen ze onder andere door deel te nemen aan het energiecafé en gesprekken aan te gaan met inwoners en belanghebbende partijen. U kunt tijdens het virtuele energiecafé op 2 april 2020 een schriftelijke inspraakreactie geven of via de website van de gemeente.

Aanvraag omgevingsvergunning 
Nadat de omgevingsdialoog en inspraakprocedure is gevoerd en de inspraakreacties zijn behandeld en beantwoord door het college, kunnen Shell en Eneco de omgevingsvergunning aanvragen.

Bewoners en belanghebbenden
Inwoners van Oosterhout en andere in Oosterhout belanghebbende rechtspersonen kunnen een inspraakreactie geven of na het besluit over de omgevingsvergunning een zienswijze indienen.

De gemeente informeert op verschillende manieren over de inspraakprocedure. Ook over de inzage van stukken en over mogelijkheden om te reageren. Tijdens belangrijke momenten in deze omgevingsvergunningprocedure communiceert de gemeente via (nieuws)brieven en de eigen mediakanalen. Ook via persberichten en gesprekken met media biedt de gemeente informatie over de voortgang van de procedure en inspraakmomenten. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief, meld je aan via onderstaand formulier.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout, Eneco en Shell.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring