Over Energiepark A59

Shell over het zonnepark

Shell wil een actieve rol spelen in de Nederlandse energietransitie en hier onderdeel van zijn. In Nederland investeren wij in concrete projecten zoals grootschalige wind op zee, zonneparken op land, snellaadpalen op onze tankstations en het leveren van restwarmte aan de omgeving van Pernis. Daarom verkennen we in Oosterhout de mogelijkheid voor een zonnepark als onderdeel van het Energiepark A59, met een opwekcapaciteit van 48 megawatt piek, genoeg om bijna 15.500 huishoudens van energie te voorzien.

In onze verkenning kijken we ook naar inpassing in het landschap en naar de maatschappelijke meerwaarde voor de inwoners van Oosterhout.

Het zonnepark kan op deze locatie goed worden ingepast en maatschappelijke meerwaarde leveren aan het herstel het oorspronkelijk landschap, waterberging, biodiversiteit en bodemkwaliteit.
Een eerste schetsontwerp versterkt de waaierstructuur, die in het oorspronkelijke krekenlandschap van het getijdengebied rond de Biesbosch aanwezig was.
Wij onderzoeken de mogelijkheden om zo veel mogelijk lokale bedrijven, en waar mogelijk ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, te betrekken bij de aanleg en beheer van het zonnepark.
Ook bieden we Oosterhouters, samen met Eneco, de mogelijk van sociale participatie, met bijvoorbeeld een fonds voor verduurzaming en financiële deelname met obligaties door inwoners.

Kijk ook op de website van Shell

LOCATIE

In Energiepark A59 komen het windpark en het zonnepark samen in een klein deel van de Oranjepolder, tegen de snelweg A59 aan. Op de achterliggende situatieschets is de geplande locatie met kleur aangegeven.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout, Eneco en Shell.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring